Projectes

Notícies

Treballem en el projecte biocanteens

L’ajuntament de Gavà, després de reflexionar sobre l’actual sistema agroalimentari de la ciutat i les implicacions directes que té sobre la ciutadania, ha decidit elaborar l’Estrategia de l’Alimentació Sostenible, Accesible i Saludable. Dintre del pla d’acció d’aquesta hi ha l’implicació en el projecte BioCanteens, que té com a objectiu garantir una distribució de menús escolars sostenibles, amb productes d’origen local. Aquesta iniciativa, present a altres paisos tamabé, ha sigut possibhle gràcies a la convocatoria europea d’intercanvi i aprenentatge URBACT.

Desde AdNS, després de ser contactats per donar suport en aquest projecte, hem elaborat una diagnosi dels canals de venda del Parc Agrari del Baix Llobregat. És a dir, hem estudiat la producció agraria local del Baix Llobregat, per tal de poder determinar si aquesta seria suficient per poder subministrar aliment per a totes les escoles de la comarca i si els pagesos hi estarien interessats.

Scroll to Top