Què fem

Som el soci ideal per a qualsevol organització que vulgui fer la transició
cap a la sostenibilitat i l’economia circular

De manera senzilla, pautada i participativa cercarem oportunitats de negoci que responguin a necessitats i normatives ambientals i/o socials presents i futures; dissenyarem el pla d’evolució; i, conjuntament i des de dins, en facilitarem la implementació.

Oferim:

  • Coneixement, assessorament i eines en sostenibilitat i economia circular.
  • Acompanyament proper i pautat.
  • Eco-innovació de productes, serveis o models de negoci.
  • Elaboració d’estratègies per virar cap a una economia sostenible i circular.
  • Metodologies pròpies d’anàlisi, innovació i avaluació.

Ho farem plegats, adaptant-nos a les especificitats: des de dins i integrats en el vostre dia a dia.

Els nostres serveis

Assesorament estratègia
Treballem amb les organitzacions per fer de la sostenibilitat
una estratègia de futur, tot facilitant
la integració de valors ambientals
i socials alineats amb el negoci.
ESTRATÈGIA EN SOSTENIBILITAT

Guiem les organitzacions per fer de la sostenibilitat la seva estratègia.

Ens diferenciem amb una metodologia pròpia.

Alinear els interessos i estratègia de l’organització amb els valors socials, ambientals i econòmics de la sostenibilitat és avui dia una decisió no postergable per al vostre futur.

MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT CORPORATIVA

Acompanyem les organitzacions en la redacció i disseny de memòries de sostenibilitat.

Ens adaptem a les vostres necessitats i requeriments. Fem servir com a base la metodologia GRI Standards del Global Reporting Initiative (GRI).

La memòria de sostenibilitat és l’eina principal que té una organització per comunicar voluntàriament el seu acompliment i impacte, ja sigui positiu o negatiu, en assumptes ambientals, socials i de govern corporatiu per retre comptes als seus grups d’interès.

SISTEMES DE GESTIÓ

Acompanyem en la implementació, millora o certificació de sistemes de gestió.

La nostra experiència en la integració de sistemes de gestió comporta una important reducció dels costos d’implementació, gestió i auditoria.

L’adopció d’un sistema de gestió de qualitat, ambiental o social, és una decisió estratègica que garanteix i fa visible la qualitat i la sostenibilitat de serveis i productes, i permet la millora continuada.

SOSTENIBILITAT A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Aportem eines per a la gestió responsable de la cadena de subministrament.

Ens diferenciem amb una metodologia pròpia. Impacte Net Total: Avalua la inclusió de la sostenibilitat a tota la cadena de valor i n’identifica les oportunitats de millora.

Comptar amb la cadena de subministrament per una gestió responsable dels elements que participen en la producció de béns i serveis és clau per generar estratègies de circularitat i estalvi i alinear-se amb les exigències dels consumidors.

Economia circular
 Generem oportunitats d'estalvi i d'identificació de noves línies de negoci
en el marc de l'economia circular que contribueixen a la diversificació
i la reducció de riscos.
ECONOMIA CIRCULAR

Facilitem la innovació en economia circular.

Mitjançant la co-creació cerquem, conjuntament amb l’organització, propostes de valor innovadores i noves línies de negoci basades en el servei (servitització).

L’economia circular és un dels eixos d’actuació prioritaris de la Comissió Europea, amb l’objectiu que esdevingui el model econòmic del futur.

Vol imitar els sistemes naturals per assolir la màxima recuperació de materials i energia dels processos industrials i socials, i desvincular, així, el creixement del consum de recursos finits. És, per tant, un àmbit de creixent interès per a empreses i administracions.

ADAPTACIÓ AL RISC CLIMÀTIC

Avaluem la vulnerabilitat de les organitzacions i les preparem per fer front als riscos derivats del Canvi Climàtic.

Ajudem a cercar mesures d'adaptació dins l'economia circular.

El canvi climàtic és ara mateix una amenaça imminent que afectarà de manera decisiva tot el planeta en un futur immediat.

Les previsions de l'IPCC i de diferents institucions ho corroboren i criden a l'acció urgent. El 'Pacte Verd' de la UE eleva l'ambició climàtica per a 2030 i 2050, amb l'objectiu d'assolir la neutralitat en emissions i començar, així, a revertir els impactes climàtics que ja s'estan observant.

Formació i recerca
El món està canviant i la manera de fer negocis també. Creem consciència social i empresarial vers el paradigma sòcio-econòmic emergent i els reptes sòcio-ambientals als quals ens enfrontem.
AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Alineem els objectius de l’organització amb els Objectius de desenvolupament sostenible 2030 de les Nacions Unides.

Obtenim resultats interdisciplinaris, amb impacte i amb adhesió i reconeixement a l’organització.

El 2015, les Nacions Unides van aprovar un marc estratègic per assolir un desenvolupament sostenible global. Aquesta proposta està estructurada en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

CONEIXEMENT I CAPACITACIÓ

Creem consciència social i coneixement en desenvolupament sostenible.

Aportem una formació transversal i transdisciplinar fonamentada en una àmplia experiència en docència en sostenibilitat a nivell universitari (UOC, UPC I IL3).

Qualsevol canvi de model implica afavorir-ne el coneixement mitjançant la difusió i la recerca. A més, la formació i capacitació del personal és fonamental a l’hora de facilitar la transició cap a la sostenibilitat.

Les nostres eines

Pathway
Creative Commons

Creative Commons License. Pathway for Sustainability by Business with Common Sense is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a work at businesswithcommonsense.com

PATHWAY

És una metodologia única, desenvolupada amb Anna Buxaderas i Juan Villamayor per analitzar el grau de sostenibilitat de l’empresa i traçar el camí per arribar a la sostenibilitat empresarial.

Inclou tres passos de diagnosi i un de planificació estratègica i/o disseny de nous models de negoci (eco-innovació).

És seqüencial, fàcil d’emprar i participativa.

Aporta una perspectiva sistèmica.

Es desenvolupa en forma de sessions de treball co-creatives i dinàmiques dins l’empresa que apropen els diferents departaments i milloren l’auto-coneixement.

Pathway grafica
INT

IMPACTE NET TOTAL

Test qualitatiu per avaluar el nivell d’integració de la sostenibilitat a l’empresa i identificar les àrees de millora de tota la cadena de valor.

S’empra com a eina de diagnosi i com a eina de seguiment de les millores assolides.

Scroll to Top