Projectes

Notícies

Economia circular a Reig Jofré

Hem iniciat el projecte d’inclusió de l’economia circular a l’empresa farmacèutica ReigJofré, finançat pels Cupons a la eco-innovació d’Acció.

L’equip de treball de Reig Jofré ha participat en tres sessions presencials i una de virtual durant les quals ha treballat l’abast i les eines de l’economia circular, i ha pogut identificar fórmules de circularitat en les seves activitats.

Paral·lelament, mitjançant l’eina “Impacte Net Total” d’AdNSostenible, ha avaluat el nivell d’integració de la sostenibilitat a tota la cadena de valor. Com a resultat, n’ha sorgit un mapa de millora i vàries estratègies de circularitat a oficines, i a processos de producció, distribució i ús final dels seus productes.

Scroll to Top